Denise en Jordy zijn “over”!

En óf het een zware week was voor vrouw Holle en vriendje Stokvis: de toetsweek! Maar ze kwamen thuis met mooie cijfers en een prachtige rapporten. Allebei geen 1 onvoldoende! Jordy gaat ruim over naar HAVO 2 en Denise wacht het examenjaar in HAVO 5.

turksevlagMAAR EERST: VAKANTIE!!!